PAIKALLISTEN KELIAKIAYHDISTYSTEN JA KELIAKIALIITON JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

26.11.2019

Linkistä saat avattua tietosuojaselosteen:

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/tietosuojaseloste/